Vybavenie ambulancií

Súhrn našej ponuky zdravotníckeho materiálu:

 • prístroje pre audiológiu a otoneurológiu: audiometre, tympanometre, otoakustické emisie OAE, sluchovoevokované potenciály (BERA a ASSR), videonystagmografia, posturografia,
 • chrániče sluchu (zvukovodové) pre prácu v hlučnom prostredí,
 • odberový materiál: skúmavky, kelímky, tampóny, pre odbery všetkých druhov biologického materiálu, vyšetrovacie rukavice,
 • diagnostické prúžky na moč Pliva – Lachema,
 • fonendoskopy, otoskopy, oftalmoskopy, dg svetelné perá,
 • vyšetrovacie lôžká a stoly, masážne stoly, stolíky pod inštrumenty,
 • váhy ambulantné aj kojenecké,
 • sterilizátory – horúcovzdušné a parné,
 • infúzne stojany, vyšetrovacie lampy,
 • spotrebný materiál pre EKG a USG prístroje,
 • antidekubitové systémy – matrace a nafukovacie podložky,
 • nádobky na biologický odpad,
 • drobné nástroje pre lekárov: (nožnice, pinzety, peány, a iné),
 • prípadne iný materiál na vybavenie ambulancií – pošlite nám svoju požiadavku!