Videonystagmografia

Výrobca: SYNAPSYS SA, Francúzsko

 

Digitálna Videonystagmoskopia – Digital NystagView

Zostava určená na skríningové vyšetrenia vestibulárneho aparátu a porúch rovnováhy na princípe videonystagmoskopie – snímanie pohybu oka pomocou infračervenej kamery. Súprava pozostáva zo štandardnej VNS kamery s maskou, USB prevodníku a softvéru. Softvér umožňuje monitorovanie očných pohybov, ich digitalizáciu a ukladanie do počítača. Databáza pacientov vrátane demografických údajov. Jednoduché intuitívne ovládanie. Merané parametre: frekvencia nystagmu, rýchlosť pomalej fázy a kumulatívna zložka. Testovacie protokoly: spontánny nystagmus, polohový nystagmus, kalorické testy, rotačný nystagmus, nystagmus vyvolaný potriasaním hlavy, vibračne indukovaný nystagmus. Jednoduché pripojenie k počítaču alebo k notebooku cez USB port. Tlač protokolov s výsledkami vo forme tabuliek alebo grafický výstup pre kinetické a kalorické testy.

 

Videonystagmografia – základná zostava

Základná zostava na skríningové vyšetrenia vestibulárneho aparátu a porúch rovnováhy na príncípe videonystagmografie (VNG) – snímanie pohybu oka a jeho vizualizácia vrátane grafického on-line záznamu amplitúdy a rýchlosti pomalej fázy.

Súprava pozostáva zo štandardnej VNS kamery s maskou, prevodníku do počítača (USB alebo PCI karta) a softvéru. Obsahuje dva základné softvérové moduly: nystagmus a kalorický, ktoré sú totožné s modulmi kompletného VNG systému.

Modul nystagmus: umožňuje snímanie a analýzu ľubovoľného typu nystagmu (napr. spontánneho a polohového), graficky zobrazí jeho horizontálnu a vertikálnu zložku spolu s on-line stopou rýchlosti pomalej fázy. Vypočítava priemernú rýchlosť a smer nystagmu. Možnosť vkladania markerov polohy ako aj manuálnej úpravy po ukončení testu. Modul nystagmus obsahuje osem rôznych testov. Modul nystagmus sa používa aj pri snímaní vibračne indukovaného nystagmu – viď Vestibulárny vibrátor.

Kalorický modul: umožňuje vykonanie štyroch tradičných kalorických testov ako aj iniciálny nystagmus pred irigáciou. Postupuje sa podľa hlasových pokynov. Vo výsledkovom okne sa zobrazí počiatočný nystagmus a krivky všetkých štyroch testov, Freyssove diagramy pre rýchlost a frekvenciu a graf rýchlosti pomalej fázy každej zložky. Manuálne úpravy sú možné. Numerické výsledky: reaktivita labyrintu (citlivosť), smerová prevaha (absolútna aj relatívna), jednostranná slabosť.

Uvedenú základnú zostavu VNG je možné doplniť ešte o ďalšie moduly (napr. kinetické, okulomotorické, torzné a pod.) čím sa vytvorí kompletný systém na vestibulárnu diagnostiku.

  

Vestibulárny vibrátor V-VIB 3F

Unikátne zariadenie, ktoré slúži na rýchly skríning vertiga a porúch rovnováhy. Umožňuje mechanickú stimuláciu vestibulárneho aparátu vibráciou pri frekvenciách 30, 60 a 100 Hz. Vyšetrenie je veľmi jednoduché a trvá len niekoľko sekúnd. Vykonáva sa priložením vibrátora na mastoides pacienta, čím sa indukuje nystagmus. Nevyvoláva závrať. Používa sa so zostavou Digital NystagView alebo s VNG systémom – modul nystagmus.

 

Bližšie informácie: www.synapsys.fr