Posturografické plošiny

Účinný a spoľahlivý nástroj na diagnostiku a rehabilitáciu porúch rovnováhy. Vhodné pre ORL, neurológiu a fyzikálnu terapiu. Vyvinutá v súlade s normami francúzskej posturografickej spoločnosti. Jednoduchá metóda na sledovanie a porovnávanie účinnosti terapie, resp. rehabilitácie pacientov.

Dodáva sa v prevedení:

  • Statická posturografická plošina,
  • Translačná posturografická plošina.

Statická plošina obsahuje plošinu so senzormi, penovú podložku, systém zabezpečujúci správnu polohu pacienta, prevodník do počítača (USB alebo PCI kartu), vyhodnocovací a rehabilitačný softvér. Môže sa doplniť hlavovým senzorom.

Translačná plošina obsahuje statickú plošinu, motoricky poháňanú základňu, dynamickú plošinu, vyhodnocovací a rehabilitačný softvér, prevodník do počítača a ochranné zábradlie.

Bližšie informácie nájdete na stránke výrobcu: www.synapsys.fr.