Tympanometre

Tympanometer GSI 39 Auto Tymp

GSI 39 Auto Tymp je nový kombinovaný prístroj, ktorý je svojou flexibilitou určený pre privátnu prax, skríningové programy ako aj pre kliniku. Okrem tympanometrie umožňuje testovať akustické reflexy, príp. tónovú audiometriu. Na LCD displeji sa zobrazuje tympanogram a výsledky testu: objem zvukovodu, pík poddajnosti, pík tlaku a gradient. Vnútorná pamäť na 12 testov. Vstavaná tlačiareň. Ipsilaterálne reflexy sú štandardnou výbavou, kontralaterálne ako doplnková voľba. Reflexy sa môžu vyšetrovať pri štyroch frekvenciách: 500, 1000, 2000 a 4000 Hz. Vybavenie tónovou audiometriou a/alebo frekvenciou 1 kHz je voliteľné. Možnosť pripojenia k externej tlačiarni alebo k počítaču. Prístroj je NOAH kompatibilný.

 

Analyzátor stredného ucha GSI TympStar

GSI TympStar je sofistikovaný prístroj s mimoriadnymi schopnosťami. Je určený pre profesionálnych audiológov a špecialistov na sluch. Dodáva sa v dvoch verziách. Verzia 1 umožňuje vykonanie štyroch typov testov: tympanometria, prahové reflexy, únavový test a test funkcie Eustachovej trubice. Verzia 2 je určená pre tých, ktorí sa zaujímajú o testovanie novorodencov a o diferenciálnu diagnostiku stredného ucha pomocou multikomponentnej a multifrekvenčnej tympanometrie. Ovládanie pomocou prehľadného a ergonomického panelu. Na veľkom displeji sa zobrazujú parametre testu, jeho možné alternatívy a výsledky, ktoré je možné vytlačiť na vstavanej tlačiarni. Vnútorná pamäť na 26 testov a možnosť prepojenia s počítačom cez sériový port RS232. Prístroj je NOAH kompatibilný.

 

Počítačová databáza audiometrických a tympanometrických vyšetrení GSI Suite

 GSI Suite je nový databázový softvér určený pre diagnostické prístroje firmy GSI. Spĺňa súčasné požiadavky na administratívu spojenú s archivovaním údajov o vyšetreniach vrátane ochrany dát pacientov. V databáze GSI Suite sa okrem číselných údajov ukladá aj grafická forma, t.j  audiogram a tympanogram. Je tu možnosť vkladania vlastných komentárov a hodnotení nálezov. Voliteľné sú rôzne formy výtlače v PDF formáte. Pre porovnanie je možné zobraziť vedľa seba audiogram a tympanogram toho istého pacienta na jednej výtlači. Export dát do iných databáz alebo do Excelu je samozrejmosťou. Dodáva sa buď ako samostatná jednotka alebo ako sieťová verzia GSI Access.

 

Bližšie informácie: www.grason-stadler.com