Otoakustické emisie

Výrobca: Otodynamics, Ltd., Veľká Británia

POROVNANIE  METÓD  TEOAE vs. DPOAE:

 • metóda TEOAE je vhodná, širokoakceptovateľná a rokmi overená metóda na skríning novorodencov – viď 10 dôvodov,
 • TEOAE je citlivejšia metóda, nakoľko TEOAE sú asi o 10 dB silnejšie,
 • TEOAE metóda je zvyčajne rýchlejšia ako DPOAE,
 • TEOAE metóda je lacnejšia ako DPOAE,
 • DPOAE metóda nie je pre skríning novorodencov dostatočne zdokumentovaná !!!
 • DPOAE metóda je vhodná pre deti predškolského, školského veku a dospelých.

 

POROVNANIE PRÍSTROJOV

OTOPORT Lite     TEOAE-metóda

 • prístroj s jednoduchou obsluhou vhodný pre vyšetrovanie OAE na novorodeneckom oddelení, výsledok: zobrazenie pomeru signálu k šumu v jednotlivých pásmach a vyhovujúceho výsledku (TEOAE Pass), celková hladina S a N v tabuľkovej forme,
 • vyšetrenie môže vykonávať po krátkom zácviku sestra,
 • prístroj je tak „inteligentný“, že obsluha nemôže vydať nesprávny výsledok,
 • prístroj pred vykonaním testu zobrazí veľkosť zvukovodu a celkovú hladinu šumu vrátane varovania o nesprávnom vložení sondy, o príliš vysokom šume a zvonivej stimulácii,
 • vnútorná pamäť na 300 vyšetrení s možnosťou zadania detailov dát pacienta: ID, meno, dátum narodenia a pohlavie, vstup dát cez 19-tlačítkovú klávesnicu,
 • výsledky sa dajú stiahnuť do počítača a tam si vytvárať databázu pacientov a ich výsledkov – softvér Otolink je v cene dodávky,
 • žiadne nastavovanie parametrov obsluhou nie je potrebné, prístroj si nastaví parametre sám na základe predtestových charakteristík, fixný skríningový mód,
 • Otoport meria skutočné OAE pomocou rokmi overenej metódy ILO88,
 • sonda váži len ca 3 g – najľahšia sonda na trhu,
 • sondy sú rozoberateľné, ľahko udržiavateľné s vymeniteľnými súčasťami,
 • dobíjateľná batéria – kapacita na jedno nabitie až jeden týždeň – životnosť: roky,
 • kufrík na transport prístroja je v cene,
 • tlačiareň je určená pre pracoviská, kde požadujú okamžitú výtlač výsledkov alebo kde nie je k dispozícii počítač. Prenos dát pomocou kábla alebo bezdrôtový prenos cez Bluetooth.

OTOPORT Screener     TEOAE-metóda

Vzhľad podobný Otoportu Lite, ale s rozšírenými funkciami:

 • výsledky zobrazuje vo forme histogramu aj s hodnotením pre jednotlivé poloktávové pásma, aj v tabuľkovej forme,
 • grafické zobrazenie stimulačnej vlny a odozvovej krivky OAE,
 • kapacita databázy 1024 pacientov s min. 3000 testami, možnosť vyhľadávania výsledkov,
 • vytváranie pracovných listov pred testovaním,
 • štyri skríningové módy s voliteľnými parametrami (hladina stimulu, zamiet.šum, trvanie),
 • voliteľné kritériá hodnotenia,
 • zabudovaný systém hodnotenia kvality (sonda, test.komôrka, oklúzie, test reálneho ucha),
 • súčasťou dodávky je databázový softvér EZ-Screen s plnou kompatibilitou,
 • možnosť práce s čiarovým kódom (voliteľne).

OTOPORT Plus     DPOAE + TEOAE metódy

 • Prenosný prístroj na skríning a na ďalšiu kontrolu sluchu – metódy DPOAE a TEOAE,
 • Voľba metódy je možná v okamihu začatia testu,
 • Kapacita 1000 testov, možnosť presunu dát do počítača pomocou softvéru Otolink,
 • Obsahuje 2 DP módy v rozsahu 1-8 kHz, 6 frekvencií 1-6 kHz pre TEOAE,
 • Na skríning sa využíva rokmi overený program TE Quickscreen,
 • Zobrazuje poloktávový DP-gram, histogram, intuitívny grafický displej,
 • Možnosť dokúpenia softvéru EZ-Screen alebo ILO V6.

OTOPORT Advance     TEOAE + DPOAE metódy

 • Prenosný prístroj so širokým spektrom využitia v klinike, v diagnostike aj v skríningu,
 • Kapacita 3000 testov,
 • Na displeji sa zobrazuje TE vlna ako aj stimulačné a OAE spektrum,
 • Osem testovacích módov (6 plne konfigurovateľných)
 • 16 frekvencií v rozsahu 1-8 kHz pre DPOAE a 1-6 kHz pre TEOAE,
 • Metódy: DP growth, High resolution DP zoom,
 • Softvéry Otolink, EZ-Screen a ILO V6, ako aj dokovacia stanica sú súčasťou dodávky.

ECHOPORT ILO 288 USB-I     TEOAE-metóda

 • prístroj je určený buď na skríning novorodencov ale aj na podrobnejšiu diagnostiku porúch sluchu na ORL oddelení,
 • používanie prístroja je trochu náročnejšie a vyžaduje zaškolenú obsluhu,
 • prístroj obsahuje softvér EZ-SCREEN, ktorý obsahuje databázu pacientov s udaním miery rizika u každého z nich, umožňuje nastavovanie parametrov stimulácie a vyhodnocovacích kritérií podľa požiadaviek obsluhy,
 • po ukončení testu zobrazí frekvenčný rozsah odozvy v grafickej aj tabuľkovej forme s možnosťou porovnania hodnôt signálu a šumu pre jednotlivé frekvencie, graf aj tabuľku je možné farebne vytlačiť,
 • výsledok testu môže obsluha potvrdiť ale aj zamietnuť,
 • prístroj pracuje len po prepojení s počítačom cez USB port,
 • prístroj nepotrebuje batériu ani iný zdroj, nakoľko je napájaný cez USB port počítača,
 • prístroj je možné rozšíriť o DPOAE metódu – vhodné pre ORL oddelenia.

 

ECHOPORT ILO 288 USB-II     TEOAE + DPOAE metóda

 • ten istý prístroj ako Echoport ILO 288 USB-I, ale už rozšírený o DPOAE metódu,
 • prístroj vhodný ako pre skríning tak aj pre diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku porúch sluchu na ORL oddeleniach,
 • k prístroju je možné zakúpiť klinický softvér ILO V6.

 

ECHOPORT ILO 292 USB-I     TEOAE + DPOAE metóda

klinický OAE analyzátor, štandardne dodávaný so softvérom ILO V6 a EZ-SCREEN 2,

 • rozdiely voči Echoportu 288 USB-II:
 •  vyšetrovanie spontánnych OAE (SOAE),
 •  rozšírený výber stimulácie u TEOAE (Quickscreen, nelinearna, lineárna, tónová),
 •  programovateľné testovanie DPOAE
  • zmena stimulačných parametrov,
  • multilevel DPOAE,
  • funkcia DP Growth – podľa vzorca alebo tabuľky
 •  rozšíriteľný na meranie dvomi sondami súčasne :  Echoport 292 USB-II

 

ECHOPORT ILO 292 USB-II     TEOAE + DPOAE metóda

 • rozdiely voči Echoportu 292 USB-I:
 •  meranie obidvoch uší dvomi sondami súčasne,
 •  štyri stimulačné kanály,
 •  programovateľné sekvencie binaurálnej stimulácie
 •  multihladinové stimulácie,
 •  multikomponentná DP analýza,
 •  kontralaterárna supresia.

 

EZ-SCREEN – jednoduchý skríningový softvér dodávaný so všetkými systémami Echoport. Na snímanie OAE sa používajú rokmi overené metódy „Quickscreen“ a „Quick-DP-gram“. Má prednastavené hladiny stimulácie, vykonáva poloktávovú frekvenčnú analýzu, má programovateľné automatické testy kombinované so silnou pacientsky orientovanou databázou. Má široké možnosti tvorby reportov, pracovný audit a úpravu dát pre export. Formáty exportovaných súborov sú kompatibilné s ILO V5, OZ, HiTrack a XML. Pracuje pod Windows 98,  XP alebo Vista, možnosť práce v sieti.

 

ILO V6 – softvér na podrobnú klinickú diagnostiku porúch sluchu.

 

Všetky softvérové balíky dodávané firmou Otodynamics Ltd, U.K., t.j. Otolink, EZ-Screen a ILO V6, sú kompatibilné s novým operačným systémom Windows 7.

 

Bližšie informácie: www.otodynamics.com