Evokované potenciály – BERA, ASSR a VEMP

AEP AURIS I  (SYNAPSYS, Francúzsko)

Jednokanálový systém na vyšetrenie sluchu objektívnou audiometriou. Systém obsahuje dva testy na snímanie sluchovoevokovaných potenciálov: BERA a VEMP test. Výhodou tohto systému sú jeho malé rozmery (prenosnosť spolu s notebookom). Jednoduchosť používania automatických protokolov ocení každý užívateľ hlavne pri vykonávaní novorodeneckého skríningu. Účinné filtre zabezpečujú nízky šum a čistú stopu signálu. Automatická detekcia vĺn, meranie intervalov medzi vlnami, graf závislosti intenzity/latencie. Dá sa pripojiť buď na notebook alebo stolový počítač. Spolu so systémom VNG vytvára súbor na komplexnú diagnostiku sluchu/závratí.

 

GSI Audera  (Grason-Stadler, USA)

Prístroj GSI Audera spĺňa všetky požiadavky na vyšetrovanie sluchovo evokovaných potenciálov v kombinácii s vyšetrením potenciálov za ustáleného stavu (ASSR), kôrových potenciálov a otoakustických emisií. Softvér je užívateľsky príjemný a zobrazuje všetky údaje súčasne na jednej obrazovke. Výsledky rôznych testov, zaznamenané s rôznou časovou základňou, sa zobrazia na jednom grafe. Spoločná databáza pre každú softvérovú aplikáciu.