Prístroje pre audiológiu

Audiometre

Tympanometre

Otoakustické emisie

Evokované potenciály – BERA, ASSR a VEMP

http://biochrom.sk/produkty/zdravotnicky-material/pristroje-pre-audiologiu/otoakusticke-emisie/