Odberový materiál

Ponúkame jednorazový odberový materiál z plastov

Odbery biologického materiálu patria ku každodennej rutine praktických lekárov aj špecialistov. Pre odbery krvi ponúka naša spoločnosť tzv. otvorený systém, ktorý voči iným, tzv. uzatvoreným systémom, má nasledovné výhody:

 • je najlacnejší,
 • je univerzálny,
 • je spoľahlivý,
 • je najrozšírenejší.

 V ponuke sa nachádza nasledovný odberový materiál:

 1. Skúmavky na biochemické vyšetrenia
 2. Skúmavky na hematologické vyšetrenia
 3. Skúmavky na sérologické vyšetrenia
 4. Sedimentačné pipety a stojany
 5. Skúmavky na odber moču – na sedimentáciu aj na kultiváciu
 6. Nádoby na zber 24-hodinového moču
 7. Odberové tampóny – suché aj s transportným médiom
 8. Kelímky na odber tuhého biologického materiálu (stolica, spútum a pod.)
 9. Kelímky na chirurgické a histologické vzorky
 10. Sáčky na transport biologického materiálu
 11. Krabice na biologický odpad
 12. Stojany na skúmavky
 13. Špachtle a kefky na cytologické stery
 14. Lopatky na jazyk
 15. Diagnostické prúžky na kontrolu moču
 16. Mikroskopické sklíčka
 17. Vyšetrovacie rukavice
 18. Pásky na sťahovanie paže pred odberom

 Ostatný zdravotnícky materiál sa nachádza v osobitnej ponuke.

 V prípade záujmu nás kontaktujte, pošleme Vám podrobný katalóg a aktuálny cenník.