Hemodynamické monitory

Neinvazívne hemodynamické monitory firmy FMS, Finapres Medical Systems BV z Holandska umožňujú kontinuálne snímať arteriálny tlak krvi z prsta pacienta a umožňujú rekonštrukciu kriviek brachiálneho arteriálneho tlaku. FMS ponúka prístroje s rokmi overenou pokrokovou technológiou, pokrytou mnohými patentami. Prístroje sú postavené na kombinácii štyroch technológii:

  1. Tzv. objemová svorka s technológiou fyziokal (The volume clamp with physiocal technology), ktorá umožňuje správne meranie tlaku v prste.
  2. Technológia rekonštrukcie brachiálneho tlaku, ktorá prepočítava tlak v prste na bežne používaný brachiálny arteriálny tlak krvi.
  3. Technológia Return-to-Flow (RTF) sa využíva na kalibráciu brachiálneho tlaku odvodeného z tlaku v prste.
  4. Technológia Modelflow sa používa na odvodenie a výpočet hemodynamických parametrov z tlakových dát, z kriviek a dát pacienta

V súčasnosti sa vyrábajú tri typy prístojov:

Portapres je prenosný monitor krvného tlaku umožňujúci neinvazívne 24-hodinové monitorovanie pacienta v ambulantných podmienkach. Meranie prebieha úplne automaticky bez zásahu obsluhy. Hydrostatická korekcia výšky umožňuje voľný pohyb paže pacienta. Meranie prebieha striedavo na dvoch prstoch s voliteľným intervalom výmeny. V pamäti prístroja.  Nasnímané dáta sa ukladajú v prenosnej dátovej jednotke, kde je možné uložiť dáta z viac ako 60 hodín merania. Po ukončení merania sa nasnímané dáta stiahnu do počítača a vyhodnotia. Portapres bol využitý okrem kliník aj v extrémnych podmienkach u horolezcov na vysokohorských túrach ako aj vo vesmíre pri projektoch NASA.

Finometer PRO je stolový prístroj určený na správne neinvazívne kontinuálne monitorovanie krvného tlaku na prste pacienta. Má vstavanú technológiu Modelflow na získanie takých hemodynamických parametrov ako je objem krvi vytlačenej jedným úderom srdca, celkový odpor periférií, srdcový výstup, variabilita pulzu a analýza citlivosti baroreflexu. Absolútna správnosť merania je zaručená použitím kalibrácie Return-to-Flow pomocou manžety na paži. Hydrostatická korekcia výšky umožňuje voľný pohyb paže pacienta. Štyri analógové výstupy signálu umožňujú pripojenie iných systémov na zber dát a tri analógové vstupy umožňujú vstupy externých signálov, ktoré sa ukladajú súčasne s meranými dátami krvného tlaku. Prístroj má tri moduly: výskumný, klinický a klasický. Do pamäte prístroja možno uložiť dáta až z 24-hodinového merania. Finometer PRO meria, resp. vypočítava až 15 dôležitých hemodynamických parametrov. Voliteľne je možné pripojiť EKG modul. Používa sa prevážne na kardiologických klinikách a vo výskume.

Finometer MIDI  je menší stolový prístroj, ktorý sa ponúka ako riešenie pri monitorovaní hemodynamických trendov v prípadoch, keď zmeny tlaku sú dôležitejšie ako absolútne hodnoty. Na displeji sa zobrazujú len aktuálne hodnoty. Detailnejšie pohľady a grafické znázornenie je možné pomocou softvéru BeatScope.

Hlavné využitie uvedených hemodynamických monitorov je v oblasti kardiológie, neurológie a fyziológie. Príklady využitia:

  • verifikácia vazovagálnej synkopy (s použitím tzv. Head-up tilt testu na sklopnom stole),
  • vyšetrenie pacientov so zvýšeným rizikom srdcového infarktu,
  • optimalizácia správneho nastavenia pacemakera,
  • prehľad citlivosti baroreflexu (BRS) u pacientov.

Bližšie informácie: www.finapres.com