Odberové fľaše na vodu

Dovoľte nám, aby sme Vám predstavili najširšiu ponuku odberových fliaš špeciálne určených pre oblasť analýzy vôd.

Voda sa podľa ekonomických analytikov stáva čím ďalej tým viac strategickou surovinou a dostáva sa svojím významom nad ropu. Súčasne s tým narastajú aj nároky na kvalitu vody, ktorá sa dá kontrolovať jedine spoľahlivou analýzou. Ale aj tá najkvalitnejšia analytická metóda neposkytne správny výsledok, ak sa nezabezpečí správny odber vzorky a jej bezpečný transport do laboratória takým spôsobom, aby nedošlo k jej znehodnoteniu počas dopravy a skladovania. Jedným z najcitlivejších typov odberov sú odbery na mikrobiologický rozbor vody a na stanovenie chlóru. Tu prichádza so svojou ponukou odberových fliaš na vodu opäť firma LP Italiana, ktorá nedávno rozšírila svoju ponuku ešte aj o jednotlivo balené fľaše.

Fľaše sú vyrábané z vysokokvalitných surovín v prevedení PET (číre ako sklo) alebo PP (biely priesvitný alebo hnedý nepriesvitný materiál) vo veľkostiach 250, 500 a 1000 ml.

Každý typ fľaše sa dodáva buď s prídavkom tiosulfátu sodného alebo bez neho a ako novinka s možnosťou jednotlivého balenia. Je samozrejné, že všetky fľaše sú sterilné. Sterilizuje sa pomocou gama žiarenia, čím sa odstránia aj tie najodolnejšie baktérie (ak by sa tam v procese výroby dostali). Fľaše sú určené na jednorázové použitie, čím je eliminované riziko potenciálnej kontaminácie vzorky, ktorá sa môže vyskytnúť pri nedokonalej sterilizácii sklenených fliaš v autokláve.

Ponuka odberových fliaš na vodu je v súčasnosti bezkonkurenčne najširšia. Fľaše sú vybavené kvalitným uzáverom s plombou, stupnicou, štítkom s uvedením čísla šarže a dátumom exspiráce. Tým spĺňajú požiadavky medzinárodnej normy ISI/FDIS 19458 ako je funkčnosť, sterilita, nadväznosť a bezpečnosť. Cena je pritom porovnateľná s cenou sklenených fliaš, ktoré sa musia umývať a sterilizovať pred ďalším použitím. Cenník odberových fliaš nájdete v prílohe.

Ak máte záujem o kompletný sortiment laboratórneho materiálu z plastov od firmy LP Italiana, radi Vám pošleme kompletný katalóg a cenník na CD. Ďalej máme v ponuke aj široký sortiment nástrojov na odbery vzoriek (voda, priemyselné kvapaliny, tuhé látky a pod.). 

Ak máte záujem o iné laboratórne produkty, ktoré dodáva naša firma, neváhajte nás osloviť akýmkoľvek spôsobom. Radi Vám pošleme požadované informácie – katalógy, brožúry, cenníky a pod.