LP ITALIANA

Firma LP Italiana je jednou z vedúcich európskych firiem vyrábajúcich jednorázový laboratórny materiál z plastov. Tento je určený predovšetkým pre klinické a zdravotnícke laboratóriá, ale vzhľadom na šírku sortimentu nájde uplatnenie vo všetkých typoch laboratórií.

Ponúkaný laboratórny materiál z plastov možno rozdeliť do niekoľkých skupín:

 1. Kontajnery na vzorky
 2. Skúmavky na odber a separáciu krvi
 3. Sedimentačné pipety a systémy
 4. Odmerné nádobky
 5. Produkty pre mikrobiológiu
 6. Výrobky z teflónu
 7. Produkty pre histológiu a mikroskopiu  
 8. Nádobky do automatických analyzátorov
 9. Všeobecný laboratórny materiál
 10. Pipety a špičky k pipetám
 11. Skúmavky prázdne                                             
 12. Stojany na skúmavky
 13. Zátky
 14. Fľaše na odbery vody

Podrobnejšie informácie viď: www.lpitaliana.com