Burkle

Firma Buerkle patrí medzi popredných výrobcov laboratórnych plastových materiálov v SRN. Okrem plastov je firma Buerkle jedným z vedúcich výrobcov zariadení na odber vzoriek v priemysle a v prírode (voda, pôda), pričom táto oblasť sa neustále rozširuje. Buerkle taktiež dodáva široký rozsah manuálnych zariadení na plnenie (rozplňovanie), čo umožňuje bezpečný transfér a plnenie agresívnych kvapalín.

Materiály vyrábané firmou Buerkle možno rozdeliť do niekoľkých skupín:

 a)  Pumpy: na prečerpávanie kvapalín z kanistrov, sudov, zásobníkov do menších nádob. V ponuke sú pumpy ručné (balónikové, piestové, pákové), ale aj na elektrický pohon. V tejto skupine sú zaradené aj vypúšťacie kohúty, závitové redukcie. Taktiež sú tu rozplňovacie zariadenia na kvapaliny, pasty, krémy a pod. Skupinu uzatvárajú rôzne nádoby a kanistre na úschovu alebo transport kvapalín ako aj ochranné pomôcky.

b)  Zariadenia na odber vzoriek: sú určené na odbery kvapalných a tuhých vzoriek, pričom v ponuke sú aj zariadenia na odbery veľmi viskóznych látok (oleje, pasty, krémy, emulzie), zmrazených látok, práškov, granulátov, zrnitých látok, semien a pod. K špecialitám patria vzorkovače pre farmaceutický priemysel, vzorkovače pôdy a zariadenia na úschovu a transport odobratých vzoriek.

c)  Nádoby na úschovu a transport tuhých a tekutých látok: fľaše rôznych tvarov a veľkostí, stričky a atomizéry, kelímky, vedierká a transportné sáčky.

d)  Laboratórny materiál: byrety, pipety, kádinky, odmerné valce, odmerné baňky, lieviky, magnetické miešadlá, tácky, misky, vedierká, vodné vývevy, stojany na skúmavky, prepravky atď.

e)  Fitingy, ventilky, hadice: široká ponuka spojovacích prvkov priamych, T a Y kusy, na ktoré sa nasúvajú hadice, tlačky, hadicové rýchlospojky, sťahovacie pásky a fitingy so závitom. Hadice z PVC, PE, teflónu a silikónu.

Podrobnejšie informácie vidˇ: www.buerkle.de