Váhy

Analytické váhy:

 • séria GR, váživosť 120, 210, 310 g, presnosť 0,1 mg, overené,
  vnútorná kalibrácia, sériový výstup RS-232, GLP software, WinCT software
 • séria HR, váživosť 120, 210, 310 g, presnosť 0,1 mg
  vonkajšia kalibrácia, GLP software

Presné váhy:

 • séria GX, váživosť 210 – 8100 g, presnosť 0,001 – 0,1 g, overené,
  vnútorná kalibrácia, sériový výstup RS-232, GLP software, WinCT software
 • séria GF, váživosť 210 – 6100 g, presnosť 0,001 – 0,1 g, overené

vonkajšia kalibrácia, sériový výstup RS-232, GLP software, WinCT software

 • séria EK-H, váživosť 600 – 6000 g, presnosť 0,01 – 0,1 g
  GLP software, funkcia váženia zvierat
 • séria EK-i, váživosť 200 g – 12 kg, presnosť 0,01 – 1,0 g, sériový výstup RS323

WinCT – Windows Communication Tools – software, ktorý umožňuje jednoduchý prenos dát medzi váhou a počítačom cez interface RS-232. Je štandardným príslušenstvom váh série GR, GX a GF.
Sú dve verzie:
RSKey – len výstup dát do počítača, napr. do Excelu (jednosmerná komunikácia).
RSCom – prenáša dáta v textovom formáte, ovládanie váh cez PC (obojsmerná komunikácia)

Jednoduché váhy:

 • séria SK, váživosť 1000 g – 30 kg, presnosť 0,5 – 20 g
 • séria HL, váživosť 100 – 4000 g, váživosť 0,01 – 1 g

Priemyselné váhy

 • Presné váhy pre vyššie hmotnostné kategórie: 12 – 101 kg
 • Počítacie váhy
 • Plošinové váhy
 • Váhy na zisťovanie vlhkosti
 • Váhy pre zisťovanie hustoty