Teplotné skrine BMT

1. Inkubátory – objem 22 – 700 litrov, teplotný rozsah ca 30 – 70/99,9 °C

  • s chladením, tepl. rozsah 0 – 99 °C
  • s chladením a riadenou vlhkosťou
  • s CO2 atmosférou

2. Sušičky – objem 22 – 700 litrov, teplotný rozsah ca 30 – 250 °C

  • s prirodzenou cirkuláciou vzduchu
  • s nútenou cirkuláciou vzduchu
  • s vákuom

3. Sterilizátory horúcovzdušné – objem 22 – 404 litrov

4. Parné sterilizátory – autoklávy – objem 15 – 610 l

  • malé stolové – objem 15, 20 a 25 litrov
  • veľkoobjemové skriňové – objem až do 610 litrov

ďalšie informácie nájdete na domovskej stránke : www.bmt.cz