Reologické analyzátory

Reologické analyzátory sú určené na meranie viskozity, resp, viskoelasticity rôznych komplexných tekutín. Podla charakteru týchto tekutín sú v ponuke dva typy analyzátorov:

 • VILASTIC V-3 – určený na analýzu biologických tekutín,
 • VILASTIC V-E – určený na diagnostiku priemyselných tekutín.

Meranie na reologických analyzátoroch VILASTIC je založené na princípe riadeného oscilačného toku vo valcovitej trubici. Valcovitá trubica má ideálny tvar, ktorý obklopuje vzorku, maximálny objem vzorky s teoreticky vyžadovaným tokom a široký výber vzorku obklopujúcich materiálov vrátane skla. Eliminujú sa tak mechanické nastavovania a nesprávne rozmery tradičných rotačných systémov. Merací systém je tak citlivý, že sa dá použit voda na kalibráciu prístroja.

Charakteristické črty prístroja:

 • Prístroj nemá žiadne ovládacie prvky. Všetky postupy sú riadené počítacom.
 • Malé množstvo vzorky.
 • Všetky merania sú diagnostikované pre optimálnu účinnosť a presnosť.
 • Teplotný senzor kontroluje a riadi teplotu systému.
 • Výsledkom každého merania je až 29 parametrov reologických funkcií, napr. viskozita, elasticita, fáza a veľkosť viskoelasticity, shear stress, shear rate, shear strain, frekvencia, čas, teplota, a pod.
 • Vypočítava vzájomný vzťah tlaku a prietoku, straty a úspory energie, ako aj tepelné podmienky.
 • Možnosť výtlače dát vo forme tabuliek, obrazov, grafov, resp. úschova všetkých výsledkov a podmienok merania na disku.
 • Export dát vo forme ASCII súborov pre tabuľkové procesory a grafické softvéry.
 • Špeciálne príslušenstvo pre elektroreológiu, pre analýzu toku v poréznych médiách a v mikrokapilárach.
 • Malé rozmery umožnujú pohodlný prenos prístroja.

Podrobnejšie informácie na stránke: www.vilastic.com