Integrátory – datastanice DataApex

Integrátory vyhodnocujúce chromatografické analýzy sú v súčasnosti už nevyhnutnou súčasťou každého plynového alebo kvapalinového chromatografu. Spočiatku to boli účelové prístroje, ktorých súčasťou bola tlačiareň na výtlač chromatogramu a výsledkov. Dnes sú všetky integrátory riešené ako počítačové programy a dáta sa sťahujú z chromatografov do počítača priamo alebo pomocou prevodníka (záleží na možnostiach výstupu z chromatografu). Súčasťou dnešných moderných chromatografických datastaníc je nielen integrácia a vyhodnotenie chromatografickej analýzy ale aj riadenie chromatografu (pumpy, autosampleru, detektory a pod.), t.j. obojstranná komunikácia.

Lídrom u uvednej oblasti je pražská firma DataApex, ktorá vyrába uvedené chromatogafické datastanice už dvadsať rokov. Posledným typom datastanice je stanica CLARITY, ktorá má univerzálny charakter, t.j. je použiteľná s každým plynovým a kvapalinovým chromatografom.

Doplnkovým modulom je softvér na validáciu chromatografického systému ClarityVK.

Bližšie informácie získate na stránke výrobcu: www.dataapex.com