ECOM

Dodávame modulárne kvapalinové chromatografy firmy  ECOM, s.r.o., Praha

 Kompletné zostavy HPLC

 • izokratický analytický systém
 • izokratický preparatívny systém
 • gradientový analytický systém

 Čerpadlá        

 • analytické i preparatívne prevedenie
 • izokratické i gradientové verzie

 Detektory       

 • UV-VIS (190-800 nm)
 • s fixnou alebo variabilnou vlnovou dĺžkou
 • s možnosťou pripojenia na kapilárnu elfo
 • diode-array (200 – 600 nm), 4 vlnové dĺžky, scanovanie
 • refraktometrický

 Dávkovače   

 • manuálne dávkovacie ventily (analytické aj preparatívne)
 • automatické dávkovače (autosamplery)
 • mikrodávkovače (Hamilton)
 • mixážna jednotka SPIDER

 Termostaty   

 • termostaty kolón  – do 99 oC – rôzne veľkosti
 • koncentrátory vzoriek                                               

Integrátory    

 • chromatografický systém CLARITY  (bližšie pozri: Chromatografické datastanice)

 Príslušenstvo k HPLC

 • filtre mobilnej fázy
 • odplyňovač  mobilnej fázy
 • spojovacie prvky (skrutky, kapiláry, ferulky) z  materiálu – nerez, PEEK, teflón
 • vialky do autosampleru

Bližšie informácie: www.ecomsro.cz