Chrániče sluchu

Chrániče sluchu

sú osobná ochranná pracovná pomôcka pre pracovníkov v hlučnom prostredí.

                                         

Hluk je nežiadúci, nepríjemný, rušivý alebo škodlivý zvuk. Hluk nie je len rušivý prvok, ale predovšetkým zapríčiňuje stratu sluchu. V prípade, že je sluch poškodený, nie je možné ho obnoviť, t.j. poškodenie je trvalé. Zhoršené počutie vplyvom hluku je v súčasnosti jedným z troch najčastejších chorôb z povolania. Preto ochrana sluchu nie je žiadna výstrednosť, ale stáva sa predmetom záujmu ochrany zdravia v rôznych odvetviach. Tomuto problému sa venuje aj legislatíva – Smernica EÚ 2003/10/ES a NV č. 115/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

Pretože strata sluchu je nevratná, je lepšie si sluch chrániť.

 

Chrániče sluchu vyvinuté pre profesionálne účely obsahujú špeciálne filtre, ktoré zabezpečujú rovnomerné zníženie intenzity hluku v bežne počuteľnom rozsahu frekvencií od 125 do 8000 Hz. Pretože zníženie hluku je rovnomerné, „šum“ si zachováva svoj prirodzený zvuk. Kvalita posluchu je daná typom chrániča a druhom filtra. Najvyššia trieda chráničov sluchu obsahuje filtre ER, ktoré prepúšťajú zvuk rovnomerne bez akéhokoľvek skreslenia. Je to podobné, ako keď si stlmíte rádio. Z tohto dôvodu sú chrániče sluchu ER FlexComfort veľmi vhodné pre hudobníkov a pre ľudí, ktorí pracujú v prostredí, kde sú prirodzený zvuk a vzájomná komunikácia veľmi potrebné.

Štandardné „chrániče sluchu“ (vata, zátky a pod.) nie sú vhodné, lebo:

 • väčšina uvedených chráničov sluchu zoslabuje zvuk viac ako je potrebné,
 • zoslabenie je nerovnomerné, väčšinou je intenzívnejšie pri vyšších frekvenciách a slabšie pri nízkych frekvenciách,
 • zvuk je skreslený, zle je rozumieť reč,
 • sú nevhodné pre počúvanie hudby,
 • je tu riziko podráždenia zvukovodu, ktoré môže viesť až k zápalu.

  

Chrániče sluchu ELACIN pozostávajú z individuálne vyrobenej vložky a z filtra. Vložky sa vyrábajú z mäkkého otoplastického silikónu. Filtre sa vkladajú do vložky. Je možné vybrať si z troch typov filtrov podľa typu chrániča:

 • pre chrániče Compact a Biopact: filtre ML a MM,
 • pre chrániče Clear Sound: filtre RC,
 • pre chrániče ER: filtre ER9, ER15 a ER25.

 V každej skupine sú filtre rovnakej veľkosti. Filtre ER sa dajú ľahko vymieňať.

Chrániče sluchu ELACIN FlexComfort sa štandardne dodávajú v bezfarebnom transparentnom prevedení, ale je možné ich dodať aj v rôznych farebných prevedeniach.

 

Možné použitie v profesiách:

 • Hudobníci                                                
 • Profesionálni DJ 
 • Návštevníci rockových koncertov
 • Zamestnanci a návštevníci barov a disko klubov
 • Stomatológovia a zubní technici
 • Dopravní policajti, záchranári, hasiči                                      
 • Piloti a posádky lietadiel                           
 • Piloti vetroňov a rogál, parašutisti             
 • Pretekári na motocykloch a v automobiloch
 • Zamestnanci a návštevníci strelníc, pyrotechnici, pri prácach v lomoch, v baniach a pod.
 • Zamestnanci v hlučných výrobných halách, na cestách, v oceliarňach, ktorí potrebujú počuť aj výstražné znamenia.

      

Výhody:

 • Minimálne skreslenie zvuku                      
 • Vymieňateľné filtre
 • Mäkké a veľmi ľahké prevedenie             
 • Perfektne sedia v uchu
 • V uchu sú prakticky neviditeľné               
 • Výber vhodného filtra podľa prostredia
 • Veľmi dobre sa udržujú                           
 • Sú veľmi pohodlné
 • Jednoducho sa vkladajú aj vyberajú zo zvukovodu
 • Nevyvolávajú pocit tlaku vo zvukovode alebo na stenu zvukovodu
 • Reč a šum okolitého prostredia zostáva zachovalý